Glastonbury - Avalon

Glastonbury je jedno z nejposvátnějších míst prastaré Anglie. Místo, kde se to jen hemží pověstmi o legendárním králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi a nebo legendami spjatými i s údajnou návštěvou postav známých z biblického Nového zákona.

Glastonbury je menší městečko v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie a nalézá se asi 40 kilometrů jižně od Bristolu. Osídleno bylo již od nejstarších pravěkých dob. Dnešní městečko je klidné a příjemné, na každém kroku je cítit mystika a kouzla. Městečko má totiž svou druhou tvář, na témže místě se nachází i bájný Avalon. Místo avalonských kněžek zasvěcených Bohyni. Obě tyto tváře se prolínají a záleži jen na nás, kterou z těchto tváří chceme vidět a vnímat…