Archiv článků

Milovala jsem naši Atlantskou zemi...

05.09.2012 18:44
Milovala jsem naši atlantskou zemi. Milovala jsem její vůni, její život, rostliny, zvířata, naše krásné a čisté obyvatele. Byla jsem krásnou a velice jemnou ženou a teď, když se vidím vlastně ani nechápu, jak takto křehká žena mohla vytvářet tak mnoho obtížných věcí a plnit úkoly, které by dnes...

Láska plamene...

22.06.2012 07:47
Co duší, co srdcí, co krásných setkání, co lásek, co citů, jež strachy nahání, co touhy, co síly, jež lásku tvoří, co mýtů o štěstí jež pravdu boří.   Co kouzel, co vizí, v každé z těch pocitů, v nichž jenom cizí krev cítíme prolitu, co vděčných čekání, co dlouhých...

Velionoční poselství pro ženy...

06.04.2012 21:22
Při ní jsme seděly, s moudrostí ve tváři, jí slova se slyšely, jak v svatém oltáři, její jsme dostaly, světlo hvězd do dlaní, abychom nesly jej po věky, bez zbraní.   Jejím radám se učily, naslouchat Bohyni, té jež v nás zůstává, a nikdy neviní, pro její lásku...

Nikdo si nesplete lesk v očích své Druhé části - Paulo Coelho (Brida)

31.03.2012 18:59
Dívali jste se někomu užasle do očí s povědomým pocitem, že to co v nich vidíte jste už někde viděli, někde cítili? Projížděla vaším tělem vlna vzrušení a zároveň radosti spojená s vděčností, že tohle všechno můžete vidět a vnímat? Měli jste najednou pocit, že až teď je naprosto...

Probouzení dvouplamenů...

29.11.2011 06:44
  Mocná Agapé volá je zpět, oni reagují na její hlas a probouzejí se. Hledají cestu k sobě, k druhému a naplňují pouto, které je celá tisíciletí posvátně spojovalo. Nesou energii Nové země, rodí děti Nové země a vibračně pozvedají naší planetu. A jejich úkol? Jsou! Jen tím...

Zažehnutí jiskry života...

25.10.2011 06:08
Co pojí ženu, jak křehké má hranice? Kde touha je její, láska i tradice? Kde končí síla srdce teď mého? Tak kde teď cítím dech citu tvého?   Kde můžu být sebou, i dýchat, i žít, kde můžu milovat i chráněna být, tam kde se ukotvím ve vlastní síle, jež jemností propojí vždy...

Art throught the Eyes of the Soul - Umění Očima Duše - Cheryl Yambrach Rose-Hall

14.10.2011 06:18
Nádherné, živé, krásné... Žena ve 2.38 minutě je Libuše, v pozadí Praha...    https://www.youtube.com/watch?v=fvTAreZrWHM&feature=player_embedded  

Poselství královny Guinevery...

18.08.2011 13:52
V pravdě jsem pro lidi toužila žít, naplnit poselství pro vlastní lid, srdce jsem dala těm kteří je mají, ať nikdy víc v lásce své nestrádají.   Žila jsem poselstvím jež žije stále, žila jsem pro lid, pro svého krále, všechno jsem v pravdě snesla své Anglii, a poselstvím...

Grálová poselství pro naši Zemi...

29.07.2011 22:15
Je úsvitů v noci a v nocích je den, jsou pouta tak silná jež nepředčí sen, je síla v nás společná, jež pevně nás pojí, jsou chvíle kdy národ je připraven k boji.   Jsou meče jak z olova a pevnost jim chybí, jsou srdce tak čistá jež věrnost Ti slíbí, jsou nadějí v kalichu, v...

Když nám někdo blízký odchází...

29.07.2011 12:41
  Vyprázdnit číši svou až k tenkému dnu, naplnit poselství posledních dnů, z posledních kousíčku postavit soukolí, než vítr v prach něžně jej rozdrolí.   V okamžik smrti, ve chvíli nejtišší, přichází mír jež bouři mou utiší, utichá vítr na březích jezera, odchází síla jež ke...
Záznamy: 11 - 20 ze 59
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>